Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Galwad am bapurau

Mae Prifysgol Bangor yn falch iawn o gynnal yr Ail Symposiwm Ewropeaidd Astudiaethau Celtaidd o Orffennaf 31 hyd at 3 Awst 2017. Gwahoddir papurau ar unrhyw agwedd ar:

  • ieithoedd,
  • llenyddiaeth,
  • hanes,
  • archeoleg,
  • cerddoriaeth,
  • crefydd,
  • llên gwerin a
  • diwylliant Celtaidd.

Llawrlwythwch y ffurflen 'Galwad am bapurau'

Lawrlwythwch yr alwad am bapurau / ffurflen cyflwyno papur yma.

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Ionawr 2017, yn ddelfrydol trwy e-bost gan ddefnyddio'r ffurflen galwad am bapurau / cyflwyno papurau at drefnwyr y gynhadledd (r.karl@bangor.ac.uk, k.moeller@bangor.ac.uk) gyda'r llinell bwnc ‘2ESCS 2017 Abstract’.

Sylwer er mwyn i bapurau gael eu derbyn yn bendant, bydd rhaid i chi fod wedi cofrestru i'r gynhadledd ddim hwyrach na 28 Chwefror 2017.

Ewch i Ieithoedd y Gynhadledd i weld y gofynion iaith.

Site footer