Neidio i: Cynnwys y tudalen Neidio i: Dewislen yr adran

Llety Prifysgol

Mae'r brifysgol yn cynnig nifer cyfyngedig o ystafelloedd. Darperir mwy o fanylion yn agosach at y gynhadledd.

Llenwch a dychwelwch y ffurflen gysylltiedig yn unol â'r cyfarwyddiadau ar y ffurflen.

Llenwch y ffurflen archebu a’i hanfon yn ôl at:

Sharon Hughes,
Gwasanaethau Cynadledda,
Neuadd Reichel,
Prifysgol Bangor,
Ffordd Ffriddoedd,
Bangor, Gwynedd LL57 2TR

Ffôn: (01248) 38 2822
Ebost: s.hughes@bangor.ac.uk

Site footer